Hoang kim, Ai cap


  NV Thu thap

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 19
  Join date : 29/04/2011
  Age : 27
  Đến từ : Thua Thien Hue

  NV Thu thap

  Bài gửi  Admin on Fri Apr 29, 2011 9:21 pm

  Văn minh của một nước thể hiện ở những Kỳ Quan mà nước đó xây dựng được trong thời kỳ đó, ví dụ như Vạn Lý Trường Thành của Trung Thổ, Kim Tự Tháp của Ai Cập, Đấu Trường Lớn của La Mã… Tương tự như vậy, trong “Thời Đại Văn Minh”, tạo ra Kỳ Quan của mình, đồng thời cũng tạo ra văn minh của mình.

  Tạo Văn Minh

  Điều kiện thời kỳ của việc tạo Kỳ Quan: Thời kỳ tối tăm

  Kỳ Quan các nước: (hình Kỳ Quan)

  Vùng văn minh của mình (màu xanh lá cây)

  Truyền bá văn minh

  Sự truyền bá văn minh bao giờ cũng do các nhân sĩ tôn giáo cần cù đi khắp nơi giảng kinh truyền đạo. Trong “Thời Đại Văn Minh”, Giáo chủ là người truyền bá văn minh của bạn.

  Trước tiên, bạn cần phải chiêu mộ Giáo chủ ở Quán Rượu.

  Muốn có Giáo Chủ, Bạn phải đạt đến thời kỳ 2 Tối Tăm và đã xây Kỳ Quan

  Sau khi thuê Giáo Chủ, bạn có thể truyền bá văn minh thông qua 2 cách dưới đây.

  1. Truyền bá vĩnh viễn

  Xây dựng Đền Thờ ở khu vực đã thuộc văn minh của bạn. Đền thờ có thể mở rộng phạm vi văn minh của bạn, và có tính vĩnh viễn.

  Cấp Kỳ Quan trong thành càng cao, số lượng đền thờ có thể xây dựng càng nhiều.

  2. Truyền bá tạm thời

  Trong vùng văn minh đã có, phái Giáo chủ của bạn đi truyền kinh giảng đạo, tạm thời mở rộng vùng văn minh của bạn.


  Nhưng nếu Giáo chủ rời khỏi, văn minh vừa mở rộng sẽ trở lại như cũ.

  Để văn minh của bạn ảnh hưởng sâu rộng bằng cách nào?

  Trị văn minh là tiêu chuẩn để đo sự ảnh hưởng sâu rộng (tức là kích thước của vùng màu xanh lục) của văn minh của bạn.

  Mức độ văn minh Kỳ Quan và Đền Thờ càng cao, khu vực ảnh hưởng của văn minh càng rộng. Sau khi bạn xây dựng Kỳ Quan và Đền Thờ, bạn phải tiến hành đóng góp cho chúng để tăng trị văn minh, từ đó mở rộng vùng văn minh.

  Phương thức đóng góp:

  1. Đóng góp trực tiếp, tức là không thiết lập Giáo chủ trong Kỳ Quan hoặc Đền Thờ, đóng góp trực tiếp. mỗi lần đóng góp xong sẽ được một số trị văn minh nhất định


  2. Giáo chủ đóng góp, tức là thiết lập một vị Giáo chủ đóng góp trong Kỳ Quan và Đền Thờ. Trị cầu nguyện của Giáo chủ có thể tăng trị văn minh có được sau mỗi lần đóng góp.


  Văn minh ảnh hưởng đến Đế Quốc của bạn như thế nào?

  1. Buff văn minh:

  Trị văn minh ảnh hưởng đến tín ngưỡng của đất nước, tín ngưỡng của các nước khác nhau thì khác nhau

  - Tín ngưỡng Trung Thổ: tăng tốc độ xây dựng thành phố

  - Tín ngưỡng La Mã: tăng HP quân đội

  - Tín ngưỡng Ba Tư: tăng tải trọng Thương đội

  - Tín ngưỡng Ai Cập: tăng tốc dộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật

  2. Điểm thu thập:

  Ở điểm thu thập được văn minh che phủ có thể thu thập tài nguyên. Tài nguyên thu thập được có thể dùng để đóng góp hoặc kinh doanh.  3. Ngăn chặn văn minh ngoại lai:

  Khi vùng văn minh của bạn và những người chơi khác chồng lên nhau, người chơi có trị văn minh cao hơn sẽ chiếm được vùng bị chồng. Khi văn minh của bạn che phủ Đền Thờ của đối phương, Đền Thờ của người đó sẽ bị phá hủy. Khi văn minh của bạn che phủ thành phố của người khác, thành phố của người đó sẽ bị chiếm.

  Đặc Sắc

  Văn minh công hội và văn minh bản thân ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động trong game của thành chủ. Nếu văn minh của người chơi vượt qua được đối thủ sẽ có khả năng thu thuế đối phương. Với việc mở rộng lãnh thổ văn minh người chơi và của Liên Minh sẽ chứng minh vị thế của mình trên thế giới


   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 11:45 am